Generelle vilkår

Accept af abonnement og vilkår

I forbindelse med din tilmelding til kørekort hos Drive Academy, CVR nr. 41658614, har vi brug for dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Drive Academy, CVR nr. 41658614 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler almindelige personoplysninger i form af for- og efternavn, adresse, fødseldato, telefonnummer og e-mail.

Vi bruger dine oplysninger i forbindelse med din erhvevelse af kørekort hos Drive Academy.
Igennem Drivedesk bruges oplysningerne til at ansøge om godkendelse af kørekort hos kommunen og den lokale politikreds. Derudover bruges dine oplysninger til at generere den lovpligtige lektionsplan.

  • Vi deler ikke dine personoplysninger med 3. part.
  • Vi overfører ikke dine personoplysninger til parter uden for EU/EØS.
  • Vi opbevarer dine oplysninger jf. gældende lovgivning, hvilket svarer til 2 år efter endt uddannelsesforløb.

Deltagelse er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage. Dette sker ved at rette skriftlig henvendelse til support@drivedesk.com
Hvis du tilbagetrække dit samtykke, får det først virkning fra tidspunktet du modtager en bekræftelse og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt.
Vælger du at tilbagetrække samtykke inden forløbet hos køreskolen er endt, har det indvirkning på varrigheden af dit uddannelsesforløb. Nærmere information omkring dette kan oplyses af din kørelærer.

Du bekræfter hermed at have modtaget, læst og forstået ovenstående, som baggrund for dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til oplyste formål.